דף הבית שיעורים תוספות לא מונחות עצמים
פרמטרים ברירת מחדל - המשך
 
פרמטרים ברירת מחדל - המשך
 
יש רק שני כללים חשובים שכדאי לזכור בנושא פרמטרים ברירת מחדל.
הראשון הוא, שכל הפרמטרים בעלי ערך ברירת מחדל חייבים לשבת בסוף רשימת הפרמטרים של הפונקציה.
כלומר אתה יכול לתת ערך ברירת מחדל לפרמטרים b ו-c, אך אינך יכול לקבוע ערך ברירת מחדל לפרמטר b לבדו:

long Calculate(int a, int b=0, int c);
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

כעת, נניח והגדרנו לפרמטרים b ו-c ערכי ברירת מחדל כמו קודם:

long Calculate(int a, int b=0, int c=0);
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

הכלל השני אומר שלא ניתן לקרוא לפונקציה תוך דילוג על הפרמטר האמצעי בלבד. כלומר, אתה יכול להניח רק ל-c לקבל ערך ברירת מחדל:

Calculate(52,52);
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

ואתה יכול להניח גם ל-b וגם ל-c לקבל ערכי ברירת מחדל:

Calculate(52);
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

אך אינך יכול לאפשר רק ל- b לקבל ערך ברירת מחדל.