דף הבית  שיעורים  מחלקות  מחלקות משולבות
 
מחלקות משולבות
 
כעת, נרצה לדבר על איך והיכן ניתן להשתמש במחלקות. לדוגמא, האם יכול להיות מערך של אובייקטים, האם יכולה להיות מחלקה בתוך מחלקה, האם ניתן להשתמש במצביעים לאובייקטים ועוד. התשובה לכל השאלות הללו פשוטה: כל מה שאפשר לעשות עם struct, אפשר לעשות גם עם מחלקות. נעבור על מספר דוגמאות כדי להמחיש את יעילות המחלקות.
הגדרת אובייקט יחיד מסוג Date:

Date a;
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

הגדרת מערך של 10 אובייקטים מסוג Date:

Date b[10];
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

הגדרת מצביע לאובייקט מסוג Date:

Date *c;
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

השמת אובייקט מסוג Date למצביע:

c = &a;
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

יצירת אובייקט Date עם פרמטרים לבנאי:

Date d(1900);
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

כדאי לשים לב למגבלה מסוימת של השפה. אינך יכול ליצור מערך של אובייקטים מסוג Date כאשר אתה מחויב להעביר פרמטרים לבנאי.
כלומר אם אתה רוצה לעשות את זה:

Date *e;
e = new Date[32];
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

או את זה:

Date f[20];
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

עליך לספק הגדרת בנאי ללא פרמטרים.
אם יש לך רק בנאים עם פרמטרים במחלקה, אינך יכול ליצור מערך מאובייקטים אלו.
בנוסף, אם אתה מגדיר מערך של אובייקטים, הבנאי ירוץ עבור כל אלמנט של המערך בעת היצירה.