דף הבית  שיעורים  הורשה וגישה  הורשה מרובה - המשך
 
הורשה מרובה - המשך
 
במקרה זה משתני מחלקה שהוגדרו במחלקה Base יופיעו פעמיים במחלקה SubSub, פעם אחת עבור Sub1 ופעם אחת עבור Sub2.
השימוש במשתנים אלו יהיה תוך ציון שמם המלא, כמו לדוגמא:

class Base {
public:
 int var;
};

class Sub1:public Base {
};

class Sub2:public Base {
};

class SubSub:public Sub1, public Sub2 {
public:
 void Set()
 {
  Sub1::var = 4;
  Sub2::var = 4;
 }
};
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט