תבניות - המשך
 
לאחר הגדרת התבנית, המהדר ייצר קבוצת פונקציות חדשה עבור כל טיפוס שתשתמש בו.
לדוגמא, אם תשתמש במערכים של int ומערכים של float בתוכנית:

Array<int> a;
Array<float> b;
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

המהדר ייצר קבוצה אחת עבור ה-int וקבוצה אחת עבור ה-float.
כלומר בתוכנית שלך יהיו שתי קבוצות שלמות של הפונקציות, דבר אשר יגדיל את התוכנית.
זהו דבר שכדאי שתזכור, כדי שלא להגזים בשימוש בתבניות.