משימה 9 -
הפונקציה Read במחלקה Employee


כעת עליך לממש את הפונקציה Read במחלקה Employee המקבלת מספר עובד וקוראת את רשומת העובד שלו לתוך אובייקט עובד.
הפונקציה פותחת את קובץ העובדים לקריאה.
היא מחפשת באינדקס את מיקום רשומת העובד הרצויה בקובץ.
לאחר מכן היא קוראת את הרשומה מהמיקום בקובץ העובדים ע"י שימוש בפונקציה נוספת הקוראת רשומת עובד לתוך אובייקט מהמקום בו המצביע לקובץ נמצא.
 

רמז 1

ממש את פונקצית העזר הקוראת רשומת עובד לתוך אובייקט העובד:
מכיוון שקובץ העובדים הוא בינארי עליך להשתמש בפונקציות לקריאה וכתיבת בלוקים של נתונים בקובץ. השתמש בפונקציה read המקבלת מאגר וגודל ולתוך המאגר היא קוראת בלוקים של נתונים כגודל שהתקבל. פרמטר המאגר של הפונקציה מוגדר כמצביע ל-char. לכן כאשר ברצונך לקרוא לתוך משתנה שאינו מחרוזת עליך להמירו בעת הקריאה לפונקציה.
 
 
 

רמז 2