דף הבית  שיעורים  מחלקות
 
מחלקות
 
בפרק זה נתחיל לעסוק בתכנות מונחה עצמים, שהוא אבן היסוד של שפת ++C.
פרק זה יציג בפניך את המושגים הבסיסיים להם תזדקק בבואך לתכנת בשפת ++C, תוך כדי הבהרת הרעיונות המרכזיים של תכנות מונחה עצמים.
בפרק זה נתמקד ביצירת מחלקות , שיהוו חלקים עיקריים בתוכניות ++C, ובכל המושגים והתוספות בשפת ++C, שיאפשרו לך לעבוד עם המחלקות, כמו פונקציות חבר ומשתני מחלקה, בנאים ומפרקים, העמסת אופרטורים , ומשתני מחלקה ופונקציות חבר המוגדרים כסטטיים.