משימה 4 - פונקצית ה-main


כעת עליך לבנות את פונקצית ה-main המריצה את תוכנית יישום קובץ העדכונים על קובץ העובדים.
פונקצית ה-main תפתח את קובץ העובדים ואת קובץ העדכונים

רמז 1

פונקצית ה-main תקרא כל רשומה בקובץ העדכונים לתוך אובייקט עדכון.
כל רשומת עדכון מתחילה באות המציינת את סוג העדכון של הרשומה (A - להוספה, C - לשינוי ו-D - למחיקה).
לאחר מכן היא תיישם את אובייקט העדכון על אובייקט העובד המתאים.
 


רמז 2
רמז 3
רמז 4

לבסוף פונקצית ה-main תסגור את קובץ העובדים וקובץ העדכונים.