משימה 2 - בניית המחלקה EmpTrans


כעת עליך לבנות את המחלקה EmpTrans, המייצגת רשומת עדכון לרשומת עובד.
רשומת העדכון יכולה להכיל שינוי לכל אחת משדות רשומת העובד, לכן עליך להגדיר את אותם משתני המחלקה כמו במחלקה Employee: מספר העובד, שם העובד, מצב העובד, משכורת, סוג המשכורת ותאריך ההעסקה.
 
בנוסף, המחלקה EmpTrans תכיל פונקציות חבר: בנאי ליצירת אובייקט עדכון, פונקציות לפתיחת וסגירת קובץ העדכונים, פונקציה לקריאת הרשומה הבאה בקובץ העדכונים ופונקציה המיישמת את העדכון אותו מייצג אובייקט העדכון על אובייקט עובד
 

רמז 1
רמז 2

בהינתן שקובץ רשומות העדכון מכיל שלושה סוגים של רשומות עדכון: הוספת עובד חדש, שינוי פרטי עובד קיים ומחיקת עובד, צור את היררכית המחלקות המתאימה ע"י יצירת מחלקה מתאימה לכל סוג של רשומת עדכון.
 

רמז 3