דף הבית  שיעורים  נושאים מתקדמים
 
נושאים מתקדמים
 
בפרק זה נציג מספר נושאים בשפת ++C.
נושאים אלו שימושיים מאוד, והסיבה לכך שקראנו להם נושאים מתקדמים, היא לא עקב קושי בהבנת רעיונות אלו, אלא מכיוון שניתן לתכנת ב-++C גם בלעדיהם, ומומלץ להתחיל לעבוד עימם לאחר צבירת ניסיון מסוים ב-++C.
הנושאים אותם נציג הם: iostreams - ספריה סטנדרטית ב-++C, המשמשת לפקודות קלט, פלט וקבצים.
תבניות - רעיון המשמש להגדרת מחלקה אחת הניתנת לשימוש עם טיפוסים שונים.
exceptions - מנגנון חדש לטיפול בשגיאות.
ו-namespaces - חלוקת התוכנית לתחומים, כדי למנוע בעיית כפל שמות.