משימה 5 -
הפונקציה Open במחלקה EmpTrans


כעת עליך לבנות את הפונקציה Open במחלקה EmpTrans הפותחת את קובץ העדכונים.

הערה: עליך להשתמש ב-streams כדי לממש עבודה עם קבצים.

הפונקציה תפתח את קובץ העדכונים - emptrans.dat.
במידה ולא ניתן לפתוח את הקובץ, הפונקציה תזרוק exception מסוג CantOpenFile.
הפונקציה תמקם את המצביע לקובץ העדכונים בתחילת הקובץ.

רמז 1