משימה 10 -
הפונקציה Apply במחלקה EmpTrans


כעת עליך לממש את הפונקציה הוירטואלית Apply שבמחלקה EmpTrans, כלומר לממש את שלושת הפונקציות Apply שמוגדרות כל אחת בתת המחלקה המתאימה של EmpTrans.
הפונקציה Apply במחלקה DeleteEmpTrans:
הפונקציה תקרא את רשומת העובד, המתאימה לעדכון, לתוך אובייקט עובד. לאחר מכן ייושם אובייקט העדכון על אובייקט העובד. במקרה זה, לעדכון מסוג מחיקה, שנה את מצב העובד ל'לא פעיל'.
לאחר מכן תופעל הפונקציה Update שמעדכנת את נתוני אובייקט העובד לרשומת העובד המתאימה בקובץ.
 
 
 

הערה: את מימוש שאר פונקציות ה-Apply והפונקציה Updat תוכל למצוא בפרוייקט המלא, אותו תוכל להוריד בסוף הפרק.

לצורך יישום העדכונים על אובייקט העובד הפונקציה צריכה לגשת אל משתני המחלקה של המחלקה Employee. חשוב כיצד כדאי לממש זאת מבחינת הרשאות גישה.
 

רמז 1