משימה 7 - המחלקה modifstream
והפונקציה ReadBody במחלקה EmpTrans


כעת עליך לממש את הפונקציה ReadBody במחלקה EmpTrans הקוראת את רשומת העובד לתוך אובייקט העדכון החל משדה שם העובד ברשומה.
לצורך כך נמצא שימוש גם ליצירת מחלקה חדשה - modifstream, היורשת מהמחלקה הסטנדרטית ifstream.

נתחיל בהגדרת המחלקה modifstream:
המחלקה modifstream תספק פונקציה לקריאת מחרוזת במירכאות מקובץ. פונקציה זו תשמש אותנו לקריאת שם העובד המופיע במירכאות בקובץ העדכונים. הפונקציה תחזיר מחרוזת ותקבל כפרמטרים: מחרוזת ואורך מקסימלי של המחרוזת.
בנוסף המחלקה תספק פונקציה לקריאת תאריך המופיע בצורה - 1901/01/01 לתוך אובייקט Date.
המחלקה תכיל גם מחלקות פנימיות עבור מנגנון ה-exceptions לשגיאות של אורך מחרוזת גדול מדי, מחרוזת מירכאות לא תקינה ותאריך לא תקין.
 
 
 
 

רמז 1
רמז 2

כעת נגדיר את הפונקציה הקוראת מחרוזת במירכאות במחלקה modifstream:
הפונקציה תוודא שהמחרוזת נמצאת בתוך תווי ההפרדה המתאימים, היא תקרא את המחרוזת בין התווים ותחזיר אותה בתוך המחרוזת אותה היא קיבלה כפרמטר.
בכל מקרה של שגיאה, הפונקציה תזרוק את ה-exception המתאים.
 
 
כעת, לאחר שהגדרנו את הפונקציות הנדרשות במחלקה modifstream, ניתן להגדיר את הפונקציה ReadBody במחלקה EmpTrans:
הפונקציה תקרא את מחרוזת שם העובד, לאחר מכן את סוג המשכורת, את המשכורת ואת תאריך העסקת העובד.