משימה 1 - בניית המחלקה Employee


עליך לבנות את המחלקה Employee המגדירה אובייקט עובד.
על המחלקה להכיל הגדרות של משתני מחלקה עבור נתוני רשומת העובד בקובץ העובדים:
מספר העובד, שם העובד, מצב העובד, משכורת, סוג משכורת ותאריך העסקה.
את משתני המחלקה עבור סוג המשכורת ומצב העובד עליך להגדיר כ-enum. כאשר סוג המשכורת יכיל שני ערכים אפשריים: 'משכורת גלובלית' ו'משכורת לפי שעה' ומצב העובד יהיה 'פעיל' או 'לא פעיל'.
עבור משתנה המחלקה 'שם העובד' עליך להגדיר גודל מקסימלי עבור אורך שם העובד.
 
 
 

רמז 1
רמז 2

על המחלקה להכיל הכרזות לפונקציות המטפלות בקובץ העובדים:
בנאי ליצירת אובייקט עובד, פונקציה לפתיחת קובץ העובדים, פונקציה לסגירת הקובץ, פונקציה לקריאת רשומה מקובץ העובדים (המקבלת מספר עובד) ופונקציה לעידכון רשומת עובד.
 

הערה: על תשכח להגדיר הרשאות גישה מתאימות לכל משתני המחלקה ופונקציות החבר.

רמז 3