משימה 8 - התבנית Array
והפונקציה Open במחלקה Employee


כעת עליך לממש את הפונקציה Open במחלקה Employee הפותחת את קובץ העובדים.
לצורך כך נמצא שימוש גם ליצירת תבנית - Array, המגדירה מערך מטיפוסים שונים באורך משתנה.

נתחיל בהגדרת הפונקציה Open:
הפונקציה פותחת את קובץ העובדים לקריאה - employee.dat.
במידה ולא ניתן לפתוח את הקובץ היא תזרוק exception מסוג CantOpenFile.

 

רמז 1

לאחר מכן הפונקציה בונה אינדקס לרשומות קובץ העובדים.
עליך ליצור מערך שיכיל אלמנטים, כאשר כל אלמנט הוא struct המכיל שני שדות: מספר עובד ומיקום הרשומה בקובץ.
הפונקציה תקרא כל רשומה ותכניס אותה לאינדקס.
 
 

רמז 2

רמז 3

כעת נבנה את התבנית Array שתשמש אותנו להגדרת מערך האינדקס:
התבנית Array תכיל זיכרון עבור המערך ואת גודל המערך בכל רגע. בנוסף היא תכיל פונקצית בנאי, מפרק ופונקציה המעמיסה את האופרטור [] כדי שניתן יהיה להגדיל את המערך בעת הוספת אלמנטים חדשים.