משימה 3 - בניית המחלקה Date


בשלב הזה בבניית הפרוייקט עליך להגדיר את המחלקה Date המייצגת תאריך.
המחלקה Date מכילה שלושה משתני מחלקה לייצוג השנה, החודש והיום בתאריך.
בנוסף, עליך ליצור עבור מנגנון הטיפול בשגיאות של המחלקה מחלקות פנימיות שייצגו אובייקטים הנזרקים בעת שגיאה.
השגיאות האפשריות הן: שגיאה של תאריך לא תקין, ערך שנה לא תקין, ערך חודש לא תקין, ערך יום לא תקין וגם הוסף מחלקה לשגיאה כללית.
 


רמז 1

המחלקה תכיל את פונקציות החבר הבאות:
פונקצית בנאי המקבלת עד שלושה פרמטרים לאתחול משתני המחלקה (הוא יכול לקבל את היום, את היום והחודש או את היום, החודש והשנה. עבור כל פרמטר שלא נשלח, השתמש בתאריך - 1/1/1901).
פונקציות המהוות ממשק לקבלת נתוני אובייקט התאריך, יום, חודש ושנה.
פונקציה לעדכון התאריך אותו מייצג האובייקט.
 רמז 2
רמז 3
רמז 4