מושגי יסוד
 
הרעיונות בארכיטקטורה מונחית עצמים חשובים מאוד בהבנת הטכנולוגיה.
המושגים בהם נתמקד הם: אובייקט, מחלקה (class), הודעה (message), כימוס
(encapsulation), הורשה (inheritance) ורב צורתיות (polymorphism).

אובייקט

אובייקטים ניתן לשייך ישירות לישויות מהעולם האמיתי. אובייקט יכול להיות אדם, עצם או רעיון. אובייקט הוא בעצם "קופסא שחורה", כלומר, כל המימוש שלו מוחבא.
לאובייקט יש מצבים והתנהגות כאשר מצב של אובייקט הוא אחד ממצבים אפשריים, שבהם האובייקט יכול להתקיים. לדוגמא: נורה חשמלית היא אובייקט, והמצבים האפשריים שלה הם: on ו-off.
מצב האובייקט מיוצג ע"י ערכים שמהווים את תכונות האובייקט כרגע. שינויים במצב מושפעים מהתנהגות האובייקט. התנהגות האובייקט מגדירה איך אובייקט פועל ומגיב.
ההתנהגות נקבעת ע"י סדרה של פעולות שאותן האובייקט יכול לבצע על עצמו. ההתנהגות של אובייקט ידועה בנוסף כממשק שלו, הפונקציות שלו והמתודות שלו.
לדוגמא: אם מדפסת היא אובייקט, אז ההתנהגות שלה זה להדפיס כל מה שנשלח להדפסה.


מחלקה (class)

מחלקה היא הגדרה משותפת לסדרה של אובייקטים זהים. מחלקות מספקות את ההגדרות והמאפיינים של התנהגות ותכונות האובייקטים. מחלקה היא הפשטה של ישות מהעולם האמיתי. אובייקטים הם מימוש ספציפי של המחלקה (כלומר מימוש של הגדרת ההתנהגות והתכונות).
לדוגמא: תכונות של המחלקה "בעל חיים" הן להיות בעלות ארבע רגליים וזנב, ההתנהגות היא לישון ולאכול ואז אובייקטים אפשריים של המחלקה הם: חתול, פיל, סוס וכו'.
הודעה (message)

הודעה היא בקשה מאובייקט אחד, הנקרא אובייקט שולח, לאובייקט אחר, הנקרא אובייקט מקבל, להפעיל מתודה או התנהגות של האובייקט המקבל, ולהחזיר את התוצאה של ההפעלה לאובייקט השולח.
לדוגמא: האובייקט "אדם" שולח הודעה לאובייקט "מנורה" להידלק . לאובייקט "מנורה" יש התנהגות שתשנה את מצבו מ-off ל-on. המנורה מדליקה את עצמה ומסמנת לאדם שהמצב החדש הוא on.