דף הבית שיעורים תוספות לא מונחות עצמים משתנים גלובליים
 
משתנים גלובליים
 
כעת נרצה להזכיר שינוי נוסף של ++C למשתנים גלובליים (global variables).
ב-C יכולים להיות משתנה לוקלי ומשתנה גלובלי בעלי אותו השם. בדוגמא הבאה יש אחד מכל סוג בשם a:

int a;

int main()
{
 int a;
 a = 5;
 return 0;
}
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

בקטע קוד זה, כאשר משימים את הערך 5 ל-a, משימים אותו בעצם למשתנה הלוקלי a.
בקטע קוד זה ב-C, אין דרך לגשת למשתנה הגלובלי a מתוך הפונקציה main.
ב-++C לעומת זאת, יש דרך לעשות זאת:

int a;

int main()
{
 int a;
 ::a = 5;
 return 0;
}
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

כעת אנו משימים את הערך 5 למשתנה הגלובלי a ולא ללוקלי.
השימוש בסימון :: לפני שם המשתמש, מציין שהכוונה כאן היא למשתנה הגלובלי.
האופרטור ::, הוא אופרטור חשוב מאוד ב-++C, הסיבה לכך היא שתוכנית ++C מחולקת לוגית לתחומים שונים (scopes), ותפקיד האופרטור :: הוא לציין שהשם מימין ל-:: שייך לחלק מסוים בתוכנית, ששמו מופיע משמאל ל-::.
במקרה זה המשתנה הגלובלי שייך לאזור הגלובלי, שהסימון שלו ריק, אך בהמשך ניתקל גם בשאר תחומי התוכנית השונים.
יתכן שלא תיתקל במקרים רבים בהם למשתנה לוקלי ולמשתנה גלובלי אותו השם. למרות זאת ניתן להשתמש בסימון :: לפני שם המשתנה הגלובלי, רק כדי להדגיש שמדובר כאן במשתנה גלובלי.