דף הבית  שיעורים  הורשה וגישה  גישה בהורשה
 
גישה בהורשה
 
נרצה כעת להראות שימוש נוסף למילים private ,public ו-protected.
נתבונן במחלקות Animal ו-Cat, אותן יצרנו בשיעורים קודמים:

class Animal {
public:
 char name[32];
 int kennel;
 int days;
};

class Cat:public Animal {
public:
 catFood food;
};
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

המילה public בכותרת המחלקה Cat, מציינת שכל העצמים במחלקת האב שהם public, יישארו public גם בתת המחלקה. בנוסף עצמים שהם protected יישארו protected ועצמים שהם private יישארו private. זו הדרך שבה לרוב תרצה את הדברים.
בנוסף יש את האופציה לשים את המילה protected בכותרת המחלקה Cat:

class Cat:protected Animal {
public:
 catFood food;
};
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

דבר אשר יגרום לכל העצמים במחלקת האב שהם public ו-protected להיות protected, וישאיר את ה-private כ-private.
המילה private בכותרת המחלקה:

class Cat:private Animal {
public:
 catFood food;
};
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

תגרום לכל המשתנים והפונקציות הנורשים ממחלקת האב להיות private.