iostreams
 
בשיעור זה נציג את השימוש בספרית המחלקות iostreams, ספריה שימושית מאוד בתכנות ב-++C.
++C מספק ממשק לוגי לעבודה עם התקנים פיזיים במחשב. ממשק זה נקרא stream.
לכל ה-streams יש את אותן התכונות והם פועלים עם אותה קבוצה בסיסית של פונקציות, למרות שהם מקושרים לסוגים שונים של התקנים (כמו קובץ, מערך, מקלדת). קיימות גם פעולות מסוימות המתאימות רק להתקנים מסויימים ולכן משרתות רק streams מסוג המקושר להתקנים אלו.
iostreams הם streams של קלט-פלט והם מאפשרים לך לעבוד עם רצפים של תווים. כמו לדוגמא: משלוח תווים למסך, קריאת תווים מקובץ, העתקת תווים ממערך ועוד.
הפונקציות המקבילות ל-iostreams ב-C הן פונקציות כמו printf ו-fgetc.
נתחיל עם דוגמא פשוטה של כתיבת המילים "Hello world" על המסך. ניתן לעשות זאת בדרך הבאה:

cout << "Hello world";
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

המילה cout מציינת stream של פלט סטנדרטי, בדרך כללה הכוונה היא למסך המחשב.
במקרה זה, אנו שולחים את המחרוזת "Hello world" ל-stream הפלט הסטנדרטי ע"י שימוש באופרטור >>.
קיימים שלושה streams סטנדרטיים:
stream - cout פלט (לרוב מקושר למסך המחשב),
stream - cin קלט, המאפשר לקרוא תווים מהמקלדת

char string[40];
cin >> string;
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

ו-stream - cerr פלט, המיועד למשלוח הודעות שגיאה.

cerr << "invalid parameter";
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

ה-streams האלו בשימוש לרוב בסביבה המבוססת על תווים, כמו dos, ולא בסביבות כמו חלונות של מייקרוסופט או מקינטוש.
אך גם אם אתה עובד בסביבות אלו, עדיין ניתן להשתמש ב-streams, כדי לעבוד עם קבצים ומחרוזות.