בחן את עצמך
 
הרשאות גישה, class ו-struct וגישה בהורשה


בבוחן זה 5 שאלות.

עליך לבחור תשובה אחת לכל שאלה.

בהצלחה.