דף הבית שיעורים תוספות לא מונחות עצמים משתנה בוליאני
 
משתנה בוליאני
 
תוספת אחרונה שאותה נרצה להזכיר היא טיפוס נתונים חדש ב-++C.
כמו שודאי אתה יודע, טיפוסי הנתונים הבסיסיים ב-C הם: char, int, float ו-double.
++C מוסיפה טיפוס נתונים חדש - bool, המייצג ערך בוליאני.
כאן מגדירים משתנה מסוג זה:

bool a;
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

קיימים שני ערכים בלבד, אותם הוא יכול לקבל: true ו-false.

a = true;
a = false;
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

המהדר יכול להמיר בין bool ו-int ללא בעיה:

bool b = true;
int i = 2;
b = i;
i = b;
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

bool עם ערך true, יומר ל-int עם ערך 1, ו- bool עם ערך false, יומר ל-int עם ערך 0.