בחן את עצמך
 
ראש הפונקציה, קריאה ל-C מ-++C


בבוחן זה 3 שאלות.

עליך לבחור תשובה אחת לכל שאלה.

בהצלחה.