בחן את עצמך
 
namespaces, טיפול ב-exceptions


בבוחן זה 9 שאלות.

עליך לבחור תשובה אחת לכל שאלה.

בהצלחה.