דף הבית  שיעורים  הורשה וגישה  הורשה מרובה
 
הורשה מרובה
 
ב-++C קיימת גם אפשרות להורשה מרובה (multiple inheritance).
הורשה מרובה היא מחלקה היורשת ממספר מחלקות שונות, ועל הפונקציות ומשתני המחלקה הנורשים, היא יכולה להוסיף חדשים אותם היא מגדירה בעצמה.
כל כללי ההורשה תקפים גם בהורשה מרובה. דוגמא להורשה מרובה:

class Base1 {
public:
 int x;
 Base1(int a): x(a) {}
 void Print();
};

class Base2 {
public:
 int y;
 Base2(int b): y(b) {}
 void Print();
};

class Sub:public Base1, public Base2 {
public:
 int z;
 Sub(int a, int b, int c):
  Base1(a), Base2(b), z(c) {}
 void Print();
};
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

מצב נוסף מיוחד שכדאי להזכיר הוא המקרה שבו מחלקה יורשת ממספר מחלקות שלהן מחלקת אב משותפת: