דף הבית שיעורים תוספות לא מונחות עצמים הגדרת משתנים
 
הגדרת משתנים
 
תוספת זו ל-++C, היא כזאת שתשתמש בה לעיתים קרובות.
ב-C, כל פונקציה מקפידה על מבנה שלסדרת שורות קוד של הגדרת משתנים (declaring variables), ולאחריהן כל פקודות הביצוע הרגילות של הפונקציה. כמו בדוגמא הבאה:

void Sample()
{
 int a;
 int b;
 a = 5;
 b = 6;
}
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

מבנה זה הוא הכרחי ב-C. ב-++C, לעומת זאת, ניתן להגדיר כל משתנה בכל מקום בפונקציה, כמו כאן:

void Sample()
{
 int a;
 a = 5;
 int b;
 b = 6;
}
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

הדרישה היחידה היא להגדיר את המשתנה לפני השימוש בו, או בעת השימוש בו. כמו בדוגמא הבאה, בה המשתנה i מוגדר בתוך פקודת ה-for:

sum = 0;
for (int i=0; i<10; i++)
 sum += i;
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

המשתנה i יוכר מרגע הגדרתו ועד לסוף הפונקציה.
בנוסף, ניתן להגדיר משתנה בתוך בלוק בפונקציה, כמו כאן:

int a = 2;
if (a<3)
{
 int i = 3;
 a = a*i;
}
העבר את העכבר על שורות הקוד בכדי לקבל הסבר מפורט

במצב זה, המשתנה i יוכר רק בתוך בלוק ה-if ולא מחוץ לו, בדומה לצורה בה משתנים לוקליים מוכרים רק בתוך הפונקציה בה הם מוגדרים.