בחן את עצמך
 
iostreams, תבניות


בבוחן זה 3 שאלות.

עליך לבחור תשובה אחת לכל שאלה.

בהצלחה.