בחן את עצמך
 
הורשה, הורשה מרובה ו-virtual


בבוחן זה 6 שאלות.

עליך לבחור תשובה אחת לכל שאלה.

בהצלחה.