בחן את עצמך
 
משתנה הפניה, משתנים גלובליים


בבוחן זה 5 שאלות.

עליך לבחור תשובה אחת לכל שאלה.

בהצלחה.