בחן את עצמך
 
העמסת פונקציות, פרמטרים ברירת מחדל ופונקציות inline
 שאלה 1

האם קוד זה חוקי?


float grandTotal;

long CalcSum(int a)
{
 return a+grandTotal;
}

float CalcSum(int b)
{
 return grandTotal+5;
}
 
 
הקוד חוקי
הקוד אינו חוקי