דף הבית  שיעורים  מחלקות  בחן את עצמך
 
בחן את עצמך
 
בנאים, מפרקים, יצירת והריסת אובייקטים
 שאלה 1

האם קוד זה תקין?


class Car {
public:
 char make[16];
 char model[16];
 void Car(const char *mk);
 void Set(const char *mk, const char *md);
};
 
 
הקוד תקין
הקוד אינו תקין