בחן את עצמך
 
namespaces, טיפול ב-exceptions
 שאלה 1

האם קוד זה תקין?


int a;
try
{
 a = f();
 if (a<5)
  throw 5;
}
a = 1;
catch(int a)
 {/* do something appropriate... */}
 
 
הקוד תקין
הקוד אינו תקין