בחן את עצמך
 
iostreams, תבניות
 שאלה 1

האם קוד זה תקין?


ofstream b("test.dat");
int a = 5;
b >> a;
 
 
הקוד תקין
הקוד אינו תקין